• Gün

  • Saat

  • Dakika

  • Saniye
KURULLAR
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Başkan Dr. Vedat Aytekin
Gelecek Başkan Dr. Muzaffer Değertekin
Başkan Yardımcısı Dr. Enver Atalar
Genel Sekreter Dr. Ertuğrul Okuyan
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bülent Mutlu
Sayman Dr. Ahmet Yıldız
Üye Dr. Dursun Aras
Üye Dr. Ersan Tatlı
Üye Dr. Mehmet Ertürk
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan Dr. Eralp Tutar
Gelecek Başkan Dr. Teoman Kılıç
Başkan Yardımcısı Dr. Cem Barçın
Genel Sekreter Dr. Mustafa Kürşat Tigen
Sayman Dr. Can Yücel Karabay
Üye Dr. Korhan Soylu
Üye Dr. Hakan Uçar
Üye Dr. Vecih Oduncu
Üye Dr. Yüksel Kaya
PERİFERİK GİRİŞİMSEL ALT GRUBU
Üye Dr. Ertan Vuruşkan
Üye Dr. Ahmet Güler