• Gün

  • Saat

  • Dakika

  • Saniye
KURULLAR
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan Dr. Muzaffer Değertekin
Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Okuyan
Başkan Yardımcısı Dr. Dursun Aras
Genel Sekreter Dr. Bülent Mutlu
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mehmet Ertürk
Sayman Dr. Eralp Tutar
Üyeler Dr. Fahriye Vatansever Ağca
  Dr. Can Yücel Karabay
  Dr. Serdar Sevimli
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan Dr. Teoman Kılıç
Başkan Yardımcısı Dr. Cem Barçın
Üyeler Dr. Ali Rıza Akyüz
  Dr. Gökhan Alıcı
  Dr. Mehmet Ballı
  Dr. Faruk Ertaş
  Dr. Yüksel Kaya
  Dr. Barış Kılıçaslan
  Dr. Vecih Oduncu
PERİFERİK GİRİŞİM ALT GRUBU YAPISAL KALP HASTALIĞI ALT GRUBU
Üye: Dr. Akif Serhat Balcıoğlu Üye: Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Aktaş
Üye: Dr. Ahmet Göktuğ Ertem Üye: Dr. Veysel Özgür Barış
Üye: Dr. Mustafa Karabacak Üye: Dr. Eser Durmaz
Üye: Dr. H. Ahmet Kasapkara Üye: Dr. Ahmet Güler
Üye: Dr. Onur Kadir Uysal Üye: Dr. Mehmet Ali Kobat
Üye: Dr. Uygar Çağdaş Yüksel Üye: Dr. Derya Tok
ÖNEMLİ TARİHLER