BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız

KABUS SENARYOLAR ve KOMPLİKASYONLAR
14:00 - 14:50
KORONER
Oturum Başkanları
Vedat Aytekin, Eralp Tutar
Expert Panelistler
Efe Edem, Tolga Onuk, Jülide Akaycan
14:00-14:05
Trombüs ile Karışabilen İleri Kalsifik Darlık ve Lezyona Girişim Esnasında Görülen Koroner Rüptür
Konuşmacı
Mehmet Burak Özen
14:05-14:10
TARTIŞMA
14:10-14:15
Treatment of a Severe Coronary Perforation with Double Guiding Catheter (Ping Pong) Technique and Usage of Sealing Balloon As An Anchor for Easy Advancement of Covered Stent
Konuşmacı
Ender Örnek
14:15-14:20
TARTIŞMA
14:20-14:25
Aynı Seansda Sol Koroner Sisteme Yapılan Başarılı Kronik Total Oklüzyon, Bifürkasyo ve Trifikasyo Müdahalesi
Konuşmacı
Bülent Behlül Altunkeser
14:25-14:30
TARTIŞMA
14:30-14:35
Diagonal-1 Ostiumu Kalsifik Bifurkasyon İşlemi Esnasında,Açılı Mikrokateter Gereksinimi Halinde Çakmak İle Isıtılarak Açı Verilip,Açılı Mikrokateter Desteği İle Tamamlanan Double Kissing Crush Vakası
Konuşmacı
Yunus Emre Özbebek
14:35-14:40
TARTIŞMA
14:40-14:45
DK-CRUSH ve Culotte Tekniği ile Revaskülarizasyon
Konuşmacı
Taner Şeke
14:45-14:50
TARTIŞMA
14:50 - 16:00
KAPAK
Oturum Başkanları
Tahir Durmaz, Mehmet Ertürk
Expert Panelistler
Ahmet Karagöz, Mehmet Ali Astarcıoglu, Necip Ermis
14:50-14:55
LAD-Lima Bypass Grefti ve Ciddi Periferik Arter Hastalığı Bulunan Hastada Zorlu Transkateter Aortik Valv İmplatasyonu
Konuşmacı
Metin Çoksevim
14:55-15:00
TARTIŞMA
15:00-15:05
Transcaval Transcatheter Aortic Valve Replacement Through Abdominal Aortic Aneurysm in A Patient with No Option For Other Vascular Access
Konuşmacı
Ertan Vuruşkan
15:05-15:10
TARTIŞMA
15:10-15:15
Delayed Second TAVI Procedure to Restorate Previous Complicated TAVI Intervention
Konuşmacı
Ahmet Anıl Başkurt
15:15-15:20
TARTIŞMA
15:20-15:25
Perkütan(preclose-proglide) Sol Subclavian TAVİ Olgusu
Konuşmacı
Ömer Şen
15:25-15:30
TARTIŞMA
15:30-15:35
Asendan Aortada İlginç Şiddetli Kalsifikasyon Görünümüne Sahip İleri Aort Stenozu Olgusunda Self Expandable TAVİ Kapağının Başarılı İmplantasyonu
Konuşmacı
Emre Melik Faideci
15:35-15:40
TARTIŞMA
15:40-16:00
KAHVE ARASI
16:00-16:50
YAPISAL - KONJENİTAL
Oturum Başkanları
Ali Ergin, Ahmet Yıldız
Expert Panelistler
Mehmet Ata Akıl, Çağdaş Akgüllü, Mehmet Mustafa Can
16:00-16:05
Onarılmış Fallot Tetralojisi Olan Bir Hastada Pulmoner Valve İn Valve Uygulaması (Myval Balonla Genişletilebilir Kapak İle) ve Karşılaşılan Zorluklar
Konuşmacı
Murat Çelik
16:05-16:10
TARTIŞMA
16:10-16:15
Zor ASD Olgusu: Ağır Skolyozu Olan Hastada Başarılı Perkütan Kapatma İşlemi
Konuşmacı
Fatma Can
16:15-16:20
TARTIŞMA
16:20-16:25
All Three Valves in One( Aortic,Mitral,Tricuspid)
Konuşmacı
Alp Aslan Eryılmaz
16:25-16:30
TARTIŞMA
16:30-16:35
Left Atrial Appendix Closure Procedure in A Patient with Large Appendix
Konuşmacı
İlker Gül
16:35-16:40
TARTIŞMA
16:40-16:45
Transcatheter Treatment of Post-Traumatic Ventricular Septal Defect After Emergency Thoracotomy
Konuşmacı
Mehmet Erkan Ekicibaşı
16:45-16:50
TARTIŞMA
16:50-17:40
PERİFER - ENDOVASKÜLER
Oturum Başkanları
Sebahattin Ateşal, Ahmet Karabulut
Expert Panelistler
Ahmet Karabulut, Ahmet Kaya, Mehmet İnanır, Burak Teymen
16:50-16:55
İzole İliak Arter Anevrizması Olgusunun Başarılı Endovasküler Tedavisi
Konuşmacı
Gönül Zeren
16:55-17:00
TARTIŞMA
17:00-17:05
5 Yıl Önce Takılan Kemoterapi Portunun Snare Yardımıyla Çıkarılması
Konuşmacı
Ömer Taşbulak
17:05-17:10
TARTIŞMA
17:10-17:15
LAD-LİMA Greftinde LİMA'nın Bağlanmamış Yan Dalına Bağlı İskemisi Bulunan Hastada Yan Dalın Yeni Tıkama Tekniği ile Başarılı Bir Şekilde Kapatılması
Konuşmacı
Harun Kılıç
17:15-17:20
TARTIŞMA
17:20-17:25
Trombojenik %99 Darlık Saptanan Karotis Stenozuna Yüksek Riskli Girişim
Konuşmacı
Veysel Özgür Barış
17:25-17:30
TARTIŞMA
17:30-17:35
Karotis İşlemi Sırasında Gelişen ve Ölümcül Olabilen Bir Komplikasyonun Başarılı Yönetimi
Konuşmacı
Fatih Güngören
17:35-17:40
TARTIŞMA
18:00-19:30
EN İYİ GİRİŞİMSEL OLGULARIN SEÇİMİ ve PUANLAMA

08:30-10:00
CANLI YAYIN

Moderatörler: Vedat Aytekin, Mustafa Kemal Erol

Panelistler: Kadri Akboga, Onur Kadir Uysal, Mustafa Yurttas, Alp Aydınalp, Salih Kılıç, Aksüyek Savas Çelebi

Vaka 1: Koroner: Müslüm Şahin, Burak Teymen
Vaka 2: Perifer (Karotis): Ertan Vuruşkan, Erhan Saraçoğlu
10:00-10:30
KAHVE MOLASI
10:30-12:00
Uydu Sempozyum:
Antiplatelet Tedavide "Dün, Bugün ve Yarın"

Moderatör: Mustafa Kemal Erol

Konuşmacı: Oğuz Yavuzgil

CANLI YAYIN

Moderatörler: Ali Oto, Zehra Gölbaşı

Panelistler: Selma Kenar Tiryakioğlu, Başar Candemir, Öner Özdoğan

Vaka 1: LAA Kapama: Teoman Kılıç, Şenol Çoşkun
Görüntüleme: Gamze Babür Güler
Vaka 2:  PFO Kapatılması: Barış Kılıçarslan, Ali Birant
Görüntüleme: Mustafa Ozan Gürsoy

* Vaka 1 destekleriyle gerçekleşmektedir.
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
Uydu Sempozyumu:
Akut Koroner Sendrom Tedavisinde Tikagrelor ve Metoprolol’ün Yeri

Konuşmacı: Asife Şahinarslan

CANLI YAYIN

Moderatörler: Oğuz Yavuzgil, Ertuğrul Okuyan

Panelistler: Hüseyin Dursun, Hakan Özkan, Hüseyin Bozbaş, Emine Gazi, Zülkif Tanrıverdi

Vaka 1: TAVI: Cem Barçın, Ömer Çelik
Vaka: Perifer: Nihat Kalay, Şaban Keleşoğlu

* Vaka 1 ve 2 Medtronic destekleriyle gerçekleşmektedir.
15:00-15:30
KAHVE MOLASI
15:30-17:00
Uydu Sempozyum:
Akut Koroner Sendrom Tedavisinde Tikagrelor; Hangi Hastaya? Ne Zaman? Ne Kadar Süre?

Oturum Başkanı: Muzaffer Değertekin

Konuşmacı: Bilgehan Karadağ

CANLI YAYIN

Moderatörler: Sami Özgül, Ramazan Özdemir

Panelistler:Sadık Açıkel, Müntecep Asker, Zeki Yüksel Günaydın, Lütfi Öcal, Çağlar Emre Çağlayan, Hüseyin Ayhan

Vaka: TAVI: Can Yücel Karabay, Ali Kemal Kalkan
Vaka 2: Koroner:  Nazif Aygül, Cafer Panç

* Vaka 2 Boston Scientific destekleriyle gerçekleşmektedir.
17:00-17:30
KAHVE MOLASI
17:30-18.30
Uydu Sempozyum:
Clinical Outcomes with Next Generation Polymer Free Biolimus Coated Stents - The Age Of ULTRA

Konusmacı: Keith Oldroyd

CANLI YAYIN


Moderatörler: Ömer Göktekin, Ersan Tatlı

Panelistler: Cüneyt Kocaş, Savaş Açıkgöz, Namık Özmen, Fatih Sinan Ertaş

Vaka 1: CTO: Korhan Soylu, Yalçın Avcı
Vaka 2: Koarktasyon: Mustafa Kürşat Tigen, Dayimi Kaya

* Vaka 1 destekleriyle gerçekleşmektedir.

18:30-19:30

COVİD PANDEMİSİ GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİYİ NASIL ETKİLEDİ?

Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Merih Kutlu

Panelistler: Oguz Karaca, Nesim Aladag, Selami Demirelli, Rengin Çetin

* Katater Laboratuvarında Güncel Korunma Nasıl Olmalı?:  Emrah İpek
* Covid Pandemisi Sürecinde Plak Morfolojisi: Selami Demirelli
* Covid Pozitif Akut Koroner Sendromlu Hastanın Yönetimi: Rengin Çetin

19:30
AÇILIŞ TÖRENİ ve CUMHURİYET BAYRAMI

Vedat Aytekin (TKD Başkanı)
Eralp Tutar (TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı)
Mehmet Ali Kobat
08:30-10:00
HİPERTANSİYONDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanı: Armağan Altun, Atilla Bitigen

Panelistler: Sinan Dagdelen, Gülaçan Tekin, Ahmet Barutçu, Meryem Aktöz

* Renal Vasküler Girişimler: Halit Acet
* Eski ve Yeni Çalismalarin Işıgında Renal Denervasyona Bakış: Hamza Duygu
*
Yenilenen Sistem ile Renal Denervasyon: Teknik Özellikler: Alp Burak Çatakoğlu
* Diğer Girişimler: Erdal Belen
Karotid Arter Sitimülasyonu (Nöromodilasyon)
AV Fistül Oluşturma
10:00-10:30
KAHVE MOLASI
10:30-12:00
TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONUNDA TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları: Dayimi Kaya, Hasan Pekdemir

Panelistler: Erdal Aktürk, Ömer Şen, Mustafa Yenerçağ

* TAVI Hastalarında Alternatif Vasküler Yollar: Hasan Arı
* Koroner Arter Hastalığı ve İleri Aort Darlığında Revaskülerizasyon Stratejisi: Çağdaş Uygar Yüksel
* Çok Geniş Anulus yada Çok Dar Anulusta TAVI: Faruk Ertaş
* TAVI'de Ne Zaman Pre Dilatasyon, Ne Zaman Post Dilatasyon?: Onur Sinan Deveci
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE CİHAZ VE MALZEME TERMİNOLOJİSİ

Oturum Başkanları: Ersan Tatlı, Ahmet Lütfüllah Orhan

Panelistler: Alper Onbaşılı, Mustafa Karabacak, Ali Kemal Kalkan

* Stent Scaffold: Barış Güngör
* Guidewire: Burak Ayça
* Katater: Yavuz Karabağ
* Balon: Uğur Arslan
15:00-15:30
KAHVE MOLASI
15:30-17:00
GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE CİHAZ TİPİ VE BOYUTLARINI NASIL BELİRLEYELİM?

Oturum Başkanları: Sinan Dağdelen, Ali Metin Esen

Panelistler: Sait Terzi, Özkan Candan, Hakan Taşolar, İlker Gül

* TAVI: Levent Korkmaz
* Paravalvüler: İrem Karaüzüm
* Koroner Fistül (Vasküler Plak mı, COIL mi?) : Murat Tulmaç
* LAA Kapama Girişimleri: Fahriye Vatansever Ağca
17:00-17:30
KAHVE MOLASI
17:30-18.30
İNMEDE GİRİŞİMSEL TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Eralp Tutar , Mehmet Mustafa Can

Panelistler: Ünal Gültekin, Harun Kılıç, Fatih Güngören, Niyazi Güler

* Sol Atrial Apendiks Kapama: Şükrü Akyüz
* Karotis Arter Girişimleri: Elnur Alizade
* İntrakraniel Girişimler: Şeref Kul
* PFO Girişimleri: Altuğ Çinçin
18:30-19:30
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE ARİTMİK SORUNLAR

Oturum Başkanları: Erdem Diker, Murat Sucu

Panelistler: Eftal Murat Bakırcı, Sabri Demircan, Ömer Alyan

* TAVİ Sonrası Kime Pil Takalım: Duhan Fatih Bayrak
* Akut Koroner Sendrom Sırasında Gelişen Aritmilerde Tedavi Yaklaşımı: Sezai Yıldız
* Kronik Koroner Kalp Hastalığında Ventriküler Aritmi Tedavisi: Revaskülarizasyon Faydalı Mı?: Fahrettin Katkat
08:30-10:00
KRONİK TOTAL OKLÜZYON (LIVE in BOX)

Vaka 1: Şevket Görgülü
Vaka 2: Mehmet Vefik Yazıcıoğlu

Expert Panelistler: Ahmet Taştan, Mahmut Uluganyan
10:00-10:30
KAHVE MOLASI
10:30-12:00
PERİFER (SFA) (LIVE in BOX)

Vaka 1: Ulaş Bildirici
Vaka 2: Hamdi Püşüroğlu
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
STROKE GİRİŞİM KURSU VE İNTRAKRANİYEL GİRİŞİMLER (LIVE in BOX)

Vaka 1: Şakir Aslan
Vaka 2: Harun Kılıç

Expert Panelistler: Yusuf Emre Gürel, Fatih Güngören
15:00- 15:30
KAHVE MOLASI
15:30-17:00
MİTRAKLİP KURSU (LIVE in BOX)

* Mitraklip Görüntülemenin Önemi: Özge Özgen Tok

Vaka 1: İsmail Ateş
Vaka 2: Erdoğan İlkay

Expert Panelistler: Aydın Yıldırım, Özge Özgen Tok
17:00-17:30
KAHVE MOLASI
17:30-18.30
EVAR- TEVAR KURSU (LIVE in BOX)

Vaka 1: Ahmet Arif Yalçın
Vaka 2: Bilal Boztosun

Expert Panelistler: Selçuk Pala, Vecih Oduncu
18:30-19:30
KATATER LABARATUVARINDA KALP TAKIMI

Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Kaan Kırali

Panelistler: Hakan Erkan, Burak Onan, Aşkın Ali Korkmaz, Can Yücel Karabay

* Ciddi Aort Darlığının Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım
- Cerrah Gözüyle: Dikişsiz Kapaklar: Şahin Şenay
- Girişimsel Kardiyolog Gözüyle: TAVİ: Cem Barçın
* Sol Ana Koroner Darlığı Tedavisinde Bitmeyen Tartışma
- Cerrah Gözüyle: KABG Üstündür: Barış Çaynak
- Girişimsel Kardiyolog Gözüyle: PKG Üstündür: Hakan Uçar
08:30-10:00
KORONER GİRİŞİMLER

Oturum Başkanı: Emre Durakoğlugil, Samim Emet

Panelistler: Fatih Tipi, Güney Erdoğan, İsmail Bolat

* Perkütan Girişimlerde İlk Adım: Ponksiyon: Mahmut Yesin
* Koroner Girişimlerde Tel Seçimi: Özkan Karaca
* Koroner Girişimlerde Katater Seçimi: Görkem Ayhan
* Koroner Girişimlerde Balon ve Stent Seçimi: Kerim Esenboğa
10:00-10:30
KAHVE MOLASI
10:30-12:00
KORONER GİRİŞİM EKİPMANLARI

Oturum Başkanı: Sedat Kalkan, Yüksel Kaya

Panelistler: Ahmet Tütüncü, Hülya Yıldırım, Buğra Çerik, Murat Gök

* Anjiorafi Cihaz Teknolojisi: İnvazivcilerin Bilmesi Gerekenler: Aykan Çelik
* Koroner Girişimlerde Floroskopik Görüntüleri 2D görüp 3D Düşünmek: Seyfettin Gürbüz
* Yapısal Girişimlerde Floroskopik Görüntüleri 2D Görüp 3D Düşünmek: Arda Güler
* Anjiografi Laboratuvarında Radyasyondan Korunma: Uğur Özkan
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
KORONER YOĞUN BAKIMDA TEK BAŞINA

Oturum Başkanı: Mehmet Emin Kalkan, Eser Durmaz

Panelistler: İskender Kadife, Zekeriya Doğan, Sefa Sural

* Santral Venöz Girişim: Nurettin Yeral
* Perikardiyosentez: Ahmet Şeyda Yılmaz
* Geçici Pacemker Takılması ve Pil Cihazı Ayarı: Mehmet Çelik
* Yoğun Bakımda Kardıyojenık Şok Hastası Takibi: Gürkan İş
15:00-15:30
KAHVE MOLASI
15:30-17:00
PERİFER GİRİŞİMLER

Oturum Başkanları: Ahmet Güler, İlhan İlker Avcı

Panelistler: Mehmet Karaca, Mehmet Fatih Yılmaz, Zeki Şimşek, Ferhat Işık

* Perifer Girişimlerde İlk Adım: Ponksiyon : Zeki Şimşek
* Perifer Girişimlerde Tel Seçimi: Ferhat Işık
* Perifer Girişimlerde Katater Seçimi: Tuncay Güzel
* Karotis Stent Endikasyonları: Cengiz Şabanoğlu
17:00-17:30
KAHVE MOLASI
17:30-18.30

STABİL KORONER HASTALIĞINA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Çağdaş Özdöl, Oğuzhan Birdal

Panelistler: Cuma Kurtdere, Oktay Gülcü, Önder Bilge

* Stabil Koroner Arter Hastalığında Primer Korunma Stratejileri: İbrahim Halil Özdemir
* Stabil Koroner Arter Hastasında Noninvaziv Tanı Testlerının Degeri: Mustafa Aytek Şimşek
* Stabil Koroner Arter Hastasında Invaziv Degerlendirme Yonlemlerı: Emrah Aksakal
* Stabil Koroner Arter Hastasında Maksımal Medikal Tedavı: Bilal Çuğlan

18:30-19:30
ATEROSKLEROTİK HASTALIKLARDA ANTİTROMBOTİK KULLANIMI

Oturum Başkanları: Sinan Aydoğdu, Yiğit Çanga

Panelistler: Fatih Öztürk, Gökhan Ceyhun, Burhan Aslan

* Akut Koroner Arter Hastalığı Girişimleri Sonrası Antrombotik Kullanımı: İsmet Zengin
* Stabil Kroner Arter Hastalığında Girişimsel Islem Sonrası Antitrombotik Kullanımı: Veysel Özgür Barış
* Tavi Sonrası Antitrombotik Kullanımı: Volkan Kozluca
* Periferik Girişimler Sonrasında Antitrombotik Kullanımı: Ufuk Yıldırım
08:30-10:00
DİSTAL SOL ANA KORONER VE BİFÜRKASYON KURSU

Kurs Eğitmenleri: Gültekin Faik Hobikoğlu, Hasan Arı
10:00-10:30
KAHVE MOLASI
10:30-12:00
MİTRAL BALON VALVULOPLASTİ KURSU

Kurs Eğitmenler: Halil Kısacık, Sadık Volkan Emren
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
PERKÜTAN ASD-VSD KAPATMA KURSU

Kurs Eğitmenleri: Fatih Uzun, Çağdaş Akgüllü
15:00-15:30
KAHVE MOLASI
15:30-17:00
TAVİ (LIVE in BOX)
İki Farklı Kapak, İki Farklı Yöntem


Vaka 1: İbrahim Halil Kurt
Vaka 2: Ilgın Karaca

Expert Panelistler: İbrahim Halil Kurt, Telat Keleş
17:00-17:30
KAHVE MOLASI
17:30-18.30
HİPERTROPİK KARDİYOMİYOPATİ GİRİŞİMSEL TEDAVİ KURSU

Vaka 1: Tuğrul Okay
Vaka 2: Ender Örnek
18:30-19:30
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE BİLİMSEL YAYINLARIMIZI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?

Oturum Başkanları: Dilek Ural, Aylin Yıldırır

Panelistler: Enbiya Aksakal, İbrahim Rencüzoğulları, Onur Akpınar, Asife Şahin Arslan, Yavuz Karabağ

* Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?: Data Toplamadan Dergiye Göndermeye Kadar: Barış Güngör
* Girişimsel Kardiyoloji ile İlgili Randomize Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Konusundaki Eksikliklerimiz: Tarık Kıvrak
* Yayınım Neden Reddedildi? : Güliz Erdem

08:30-09:30
2021 GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, Oktay Ergene

* TAVI :  Teoman Kılıç
*
Kalp Yetersizliğinde Girişimsel Tedaviler: Ahmet Çelik
* Akut Koroner Sendromlarda: Bülent Behlül Altunkeser
* Kronik Koroner Sendromlarda: Alp Burak Çatakoğlu
09:30-10:45
CANLI YAYIN

Moderatörler: Muzaffer Değertekin, Deniz Kumbasar

Panelistler: Ahmet Çağrı Aykan, Ahmet Soylu, Hikmet Hamur,  Ayşe Saatçi Yaşar

Vaka 1: Koroner: Serdar Sevimli, Oğuzhan Birdal
Vaka 2: Perifer (Aort İliyak / SFA): Vecih Oduncu, Ahmet Arif Yalçın

* Vaka 1 Limit Medikal, Vaka 2 Medtronic destekleriyle gerçekleşmektedir.
10:45-11:15
KAHVE MOLASI
11:15-12:45
Uydu Sempozyum:
Triküspid Kapak Yetmezliğinde Uygulamalı TriClip Vaka Sunumu

Konuşmacı: Ralph Stephan von Bardeleben

CANLI YAYIN

Moderatörler : Mustafa Demirtaş, Tahsin Bozat

Panelistler: Fehmi Kaçmaz, Mustafa Sağlam, Uğur Coşgun, Önder Öztürk,Ulvi Mirzoyev

Vaka 1: Mitral Balon: İbrahim Hakan Güllü, Ahmet Arif Yalçın
Vaka 2: Koroner: Çağdaş Özdöl, Ümit Bulut
12:45-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00
Uydu Sempozyum:
Girişimsel İşlemlerde Siemens Healthineers True Fusion Teknolojisi

Konuşmacı: Teoman Kılıç

CANLI YAYIN

Moderatörler: Ramazan Akdemir, Nihal Özdemir

Panelistler: Ahmet Oytun Baykan, Osman Beton, Ahmet Hakan Ateş, Teoman Kılıç

Vaka 1: Koroner: Kadriye Kılıçkesmez, İsmail Gürbak
Vaka 2: ASD: Yüksel Kaya, Ali Birant
Görüntüleme: Oben Baysan
15:00-16:15

Uydu Sempozyum:
Firehawk TARGET ALL COMERS Çalışması 4. Yıl Sonuçları

Konuşmacı: Ertuğrul Okuyan

CANLI YAYIN

Moderatörler: Ömer Kozan, Engin Bozkurt

Panelistler: Uğur Aksu,  Mesut Demir, İbrahim Halil Kurt, Oben Döven

Vaka 1: Koroner: Mehmet Ballı, Ömer Taşbulak
Vaka 2: TAVI: Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan

* Vaka 1 Microport destekleriyle gerçekleşmektedir.

16:15-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
CANLI YAYIN

Moderatörler: Eralp Tutar, Erdoğan İlkay

Panelistler: Murat Ersanlı, Ramazan Topsakal, Onur Taşar, Mustafa Mücahit Balcı

Vaka 1: Koroner: Faruk Aktürk, Ali Rıza Demir
Vaka 2: Koroner: Mustafa Necati Daglı, Onur Erdogan

* Vaka 2 Medtronic destekleriyle gerçekleşmektedir.
18:00-19:15
CANLI YAYIN

Moderatörler: Ertan Ural, Sema Güneri

Panelistler: Ahmet Duran Demir, Mehmet Balin, Ramazan Kargın, Davran Çiçek

Vaka 2: EVAR / TEVAR: Ömer Çelik, Ahmet Güner
Vaka 2: CTO: Hakan Uçar, Serkan Kahraman
08:30- 09:30
KORONER KALSİFİK LEZYONLARA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Oktay Sancaktar, Nizamettin Toprak

Panelistler: Alper Özkan, Kudret Keskin, Ali Cevat Tanalp, Adnan Kaya

* Balonla Lezyon Hazırlığı (NC, Cutting, Yüksek Basınçlı Balon): Ali Cevat Tanalp
* Rotablator : Emrah Ermiş
* Shockwave: Adnan Kaya
* Kombinasyon Tekniği: Ekrem Güler
09:30-10:45
KLİNİK PRATİĞİMİZİ DEĞİŞTİREN GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ ALANINDAKİ SON ÇALIŞMALAR

Oturum Başkanları: Adnan Abacı, Aylin Yıldırır

Panelistler: Sedat Sakallı, Berkay Ekici, Ercan Akşit, Abdurrahman Oğuzhan

* Çalışma 1 (IAMI Çalışması): Barış Bugan
* Çalışma 2 (ENVISAGE- TAVI Çalışması): İrfan Şahin
* Çalışma 3 (ASCT-2 Çalışması): Şerafettin Demir
* Çalışma 4 (AMULET-IDE Çalışması): Özgen Şafak
* Çalışma 5 (RIP CORT - 2 Çalışması): Muhammed Keskin
10:45-11:00
KAHVE MOLASI
11:00-12:45
MUTFAKTAKİLERLE SORUNLARIMIZI TARTIŞIYORUZ

Sürdürülebilir Kateter Laboratuvarı


Oturum Başkanları: Dursun Aras, Mustafa Kürşat Tigen

* Kamu Tedarik Yöntemleri ve Tedarik Süreçlerinde Yaşanan Zorluklar: Muharrem Yahşi
* Katater Laboratuvarının Stok ve Ekipman Yönetimi: Özlem Karasoy
* Kateter Laboratuvarı Standartlar ve Rutinlerimiz: Ercan Karabey
12:45-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00
EKTAZİK/ANEVRİZMATİK/DEV KORONER ARTERLERE GİRİŞİM

Oturum Başkanları: Mahmut Şahin, Mustafa Tuncer

Panelistler: Kenan Demir, Göksel Kahraman, Mustafa Bulut, Halil Ataş, Vedat Aslan

* Akut Koroner Sendromda Ektazik Kulprit Artere Girişim. Nasıl Yapalım?: Sadettin Selçuk Baysal
* Ektazik Koroner Darlıklarına Elektif Girişim.Nasıl Yapalım?: Tolga Han Efe
* Koroner Anevrizmaların Perkutan Tedavisi. Nasıl Yapalım?: Hicaz Zencirkıran Aguş
15:00-16:15
VAKANI GETİR

Oturum Başkanları: Osman Bolca, Osman Akın Serdar

* Postmı VSD - Rüptür: Murat Sünbül
* Sinüs Valsalva Rüptürü: Mehmet Melek
* AV Fistül: Arif Oğuzhan Çimen
* İatrojenik Ventrikül Rüptürü: Ufuk Gürkan
16:15-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
VAKALARLA ERİŞKİN KONJENİTAL TOPLANTISI

Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Bülent Mutlu

Panelistler: Barış Kaya, Ümit Yaşar Sinan, Selçuk Yazıcı

* Aort Koarktasyonu: Erkan Yıldırım
* Pulmoner Kapak: Murat Çelik
* PDA: Cihan Şengül
* VSD: Akar Yılmaz
* PFO: Sercan Okutucu
18:00-19:15
HOW TO BEGIN AND DEVELOP INTERNATIONAL COLLABORATION ABOUT NEW PROCEDURES OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Moderatörler: Ertuğrul Okuyan, Ulvi Mirzoyev

* Novel Structural Therapies in Azerbaijan: Ilgar Tahiroğlu
* Peripheral Interventional Therapies in Azerbaycan: Üzeyir Rahimov
* Novel Endovascular Therapies in Kazakhistan: Yersyn Sabitov
* TAVI in Kazakhistan: Mussayev Abdurashid
08:30- 09:30
YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLER GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Oturum Başkanları: Seçkin Pehlivanoğlu, Ahmet İlker Tekkeşin

Panelistler: Mutlu Büyüklü, Barış Yaylak, Mustafa Adem Yılmaztepe, Taner Şen

* Katater Salonunda Yeni Bir Yüz: Yapay Zeka: Mert İlker Hayıroğlu
* Dijital Çağda ST Elevasyonlu MI Hastası: Tufan Çınar
* Girişimsel Teknolojide Robotik Teknolojiler: Gültekin Günhan Demir
* Kateter Salonunda Sanal Gerçeklik Uygulamalar: Abdülkadir Uslu
09:30-10:45
KORONER KOMPLİKASYONLARINI NASIL YÖNETELİM?

Oturum Başkanları: Osman Yeşildağ, Ethem Kumbay

Panelistler: Bahadır Kırılmaz, Burak Acar, Kevser Gülcan Balcı, Süleyman Karakoyun

* Perforasyon : Regaip Zehir
* Embolizasyon: Hakkı Şimşek
* Diseksiyon: Taner Şeker
* Stent Sıyrılması: Serhat Balcıoğlu
* Tel Hapsolması ve Kopması: Mustafa Yolcu
10:45-11:15
KAHVE MOLASI
11:15-12:45
TAVIDE TOMOGRAFİK VE FLOROSKOBİK BAKIŞ AÇILARI LIVE in BOX

* Balon Expandable Kapaklarda Altın Açı Seçimi ve Önemi: Engin Bozkurt
* Cusp Overlap: Mesut Demir
12:45-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00
PFO KAPATMA (LIVE in BOX)

Kurs Konuşmacısı: Umuttan Doğan
15:00-16:15
SOL ATRİAL APENDİKS KAPAMA (LIVE in BOX)

Kurs Konuşmacıları: Özer Badak, Mehmet Levent Sahiner
16:15-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
TRİKLİP (LİVE in BOX)

* Ahmet Yıldız
* Triklipte Görüntülemenin Önemi: Gökhan Kahveci
08:30-09:30
KATETER LABORATUVARINA GİRİŞ - I

Oturum Başkanları: Ercan Karabey, Dursun Aras

* Kateter Laboratuvarı Kurulum ve İşleyişi: Musa Güleç
* Kateter Laboratuvarında Asepsi, Sterilizasyon ve İklimlendirme: Kerim Ezer
* Kateter Laboratuvarında Radyasyon Güvenliği: Uğur Uğrak
* Kateter Laboratuvarında Depo ve Stok Yönetimi: Hülya Uludağ Şen
09:30-10:00
KAHVE MOLASI
10:00-11:00
KATETER LABORATUVARINA GİRİŞ - II

Oturum Başkanları : Hüseyin Şenocak, Tayfun Ayyıldız

* İnvaziv İşlemler Öncesi Hasta ve Laboratuvar Hazırlığı: Meral Karslıoğlu
* İnvaziv işlemlerde Girişim Yeri Seçimi: Meryem Özkılıç
* Kardiyak Anatomi ve Floroskobik Görüntüleme: Çelebi Eşkara
* Covit – 19 Pandemi Sürecinde Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvarı: Özlem Şahin
11:00-11:30
KAHVE MOLASI
11:30-12:30
ATRİAL FİBRİLASYON VARLIĞINDA FARKLI PERKÜTAN GİRİŞİMLERDE ANTİ PLATELET VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Mehmet Kanadaşı, Murat Akçay

Panelistler: Tahir Bezgin, Bernas Altıntaş, Olcay Özveren

* Sol Atrial Apendiks Kapatılması: Baran Karataş
* Perkutan Koroner Girişim: Cansın Tulunay Kaya
* Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu: Deniz Elçik

12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00
BİFURKASYON LEZYONLARINDA VAKA YÖNETİMİ

Oturum Başkanları : Temel Acar, Vecih Oduncu

* Bifurkasyonda Lezyon Tanımlama: Seval Öztürk
* Bifurkasyon Lezyonlarında Kullanılan Malzemeler: Yusuf Uzkar
* Bifurkasyon Lezyonlarında Klasik ve Yeni Geliştirilen Teknikler: Gökhan Tülü
* Karşılaşılan Kısıtlılıklar ve Komplikasyonlar: Hakan Pehlivan
15:00-15:15
KAHVE MOLASI
15:15-16:15
STENT DÜNYASINDAKİ SON GELİŞMELER

Oturum Başkanları : Ayşe Oltan, Korhan Soylu

* Çıplak Metal Stentler: Figen Kiraz
* İlaç Kaplı Stentler: Ercan Öztürk
* Greft Stentler: Bekir Sıtkı Çimen
* Bioabsorble Stentler ve Özel Stentler: Ömer Erkuş
09:30-10:45
PARAVALVÜLER KAÇAK KAPAMA KURSU

Kurs Eğitmenleri: Cevat Kırma, Alev Kılıçgedik
10:45-11:15
KAHVE MOLASI
11:15-12:45
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KURSU

Kurs Eğitimeni: Çağdaş Topel
12:45-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00
INTRAVASKÜLER GÖRÜNTÜLEME VE HEMODİNAMİK DEĞERLENDİRME KURSU

* OCT: Emrah Erdoğan
* IVUS: İrfan Barutçu
* Hemodinamik Değerlendirme: Yılmaz Güneş
15:00-16:15
KAROTİS GİRİŞİMLERDE MALZEME SEÇİMİ KURSU

Kurs Eğitmenleri: Telat Keleş, Mustafa Topuz
16:15-16:45
KAHVE MOLASI
16:45-18:00
KORONER GİRİŞİM KURSU: DOĞRU MALZEME SEÇİMİ ZORLU GİRİŞİMLERDE TEKNİK İPUÇLARI

Kurs Eğitmenleri: Özlem Çelebi, Zeydin Acar, Ali Karagöz

10:00-11:00
SİZDEN GELEN SEÇİLMİŞ OLGULAR

Oturum Başkanı: Nuri Kurtoğlu, Mustafa Yıldız

Panelistler: Onur Omaygenç, Onur Argan, Alper Karakuş

Olgu 1: Tek Ana Dal Stenti Kullanarak İki Yan Dala Eş Zamanlı Nano-crush ve DK Mini Crush İşlemi: Hakan Tibilli
Olgu 2: Tavi Sonrası Bitmeyen Anemi: Çoklu Perifer Arter Girişim Yeri Komplikasyonları ve Yönetimi: Hüseyin Oğuz
Olgu 3: Can Alcohol Septal Ablation for Midcavitary Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy Be Feasible and Effective?: Ender Örnek
Olgu 4: Diyaliz Hastasının Fistül Olan Kolundaki Subklavian Vene Başarılı Stentleme: Mehmet Fatih Yılmaz
Olgu 5: Using Common Carotid Artery for Vascular Access and Closure in a Patient Undergoing Primary Angioplasty: First Case In Literature: Ertan Vuruşkan
11:00-11:30
KAHVE MOLASI
11:30-12:00
AKILCI İLAÇ OTURUMU

Konuşmacı: Gülay Gök