KURULLAR

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Vedat Aytekin

Gelecek Başkan
Muzaffer Değertekin

Başkan Yardımcısı
Enver Atalar

Genel Sekreter
Ertuğrul Okuyan

Genel Sekreter Yardımcısı

Bülent Mutlu

Sayman
Ahmet Yıldız

Üyeler
Dursun Aras
Ersan Tatlı
Mehmet Ertürk


TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Eralp Tutar

Gelecek Başkan
Teoman Kılıç

Başkan Yardımcısı
Cem Barçın

Genel Sekreter
Mustafa Kürşat Tigen

Sayman
Can Yücel Karabay

Üyeler
Korhan Soylu
Hakan Uçar
Vecih Oduncu
Yüksel Kaya