Yönetim Kurulu

Başkan

Teoman Kılıç

Başkan Yardımcısı

Cem Barçın

Üye

Ali Rıza Akyüz

Üye

Gökhan Alıcı

Üye

Mehmet Ballı

Üye

Faruk Ertaş

Üye

Yüksel Kaya

Üye

Barış Kılıçaslan

Üye

Vecih Oduncu
Periferik Girişim Alt Grubu Yapısal Kalp Hastalığı Alt Grubu
Üye: Prof. Dr. Akif Serhat Balcıoğlu Üye: Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Aktaş
Üye: Prof. Dr. Ahmet Göktuğ Ertem Üye: Doç. Dr. Veysel Özgür Barış
Üye: Prof. Dr. Mustafa Karabacak Üye: Doç. Dr. Eser Durmaz
Üye: Prof. Dr. H. Ahmet Kasapkara Üye: Doç. Dr. Ahmet Güler
Üye: Doç. Dr. Onur Kadir Uysal Üye: Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat
Üye: Prof. Dr. Uygar Çağdaş Yüksel Üye: Prof. Dr. Derya Tok